Bilder fra bryllupet:
  • De offisielle bryllupsbilder!
  • Noen av fotografens bilder!
  • Advarsel: Kun for dem med behov for detaljer!    Dette er vår offisielle hjemmeside for bryllupet.
    Hvorfor kan ikke alt gjøres i siste øyeblikk?
    hilsen Lene og Nils Carsten.


  • Ikke klar enda! Ikke klar enda!